Драган Петровић

dragan.petrovic

Датум и место рођења: 02.02.1970. Бабушница
Држављанство: Српско

Образовање:
– Основне студије на Економском факултету у Нишу, смер пословна економија (1990-1995)
– Последипломске студије на Економском факултету у Београду (уписане 1996/97), смер “Макроекономска анализа и трансформација југословенске привреде”
-Магистарска теза “Допринос еволуцоно-институционалног правца развоју савремене политичке економије”(октобар 2000)
-Докторска дисертација “Институционална економска теорија и проблем тржишне трансформације земаља у транзицији”(март 2006)

Радно искуство:
Од 01. августа 1995. године до 15 новембра 1996 радио на пословима буџета Општинске управе Скупштине општине Бабушница
Од 15 новембра 1996 ради као асистент – приправник на предмету Политичка економија на Економском факултету у Нишу
У марту 2001. године изабран је за асистента на предмету Политичка економија на Економском факултету у Нишу
У новембру 2006. године изабран је за доцента за ужу научну област Општа економска теорија на Економском факултету у Нишу
У октобру 2011. године изабран је за ванредног професора за ужу научну област Општа економска теорија на Економском факултету у Нишу
Садашња позиција: Ванредни професор на предметима Основи економије и Политичка економија

Вештине:
Рад на рачунару ((Microsoft office), презентације, вештина комуницирања, познавање страних језика (руски енглески), слепо куцање

Наставничка активност: Предавања и вежбе на предмету Основи економије и Политичка економија

Чланство у професионалним удружењима: Члан Научног друштва економиста Србије

Учешће на пројектима у земљи:
Учествовао на пројектима процене друштвеног капитала и пројекту “Специфичности транзиције привреде Србије”, који је финансирало Министарство за науку, технологије и развој републике Србије.

Учешће на међународним пројектима: Летња школа економске политике (Киев 2002)
Научно и стручно усавршавање у иностранству:

Кључне квалификације: Економска теорија и анализа, посебно институционална економска теорија, макроекономска теорија, макроекономски феномени итд.