Економска школа међу 100 најбољих школа света

Економска школа из Ниша, једна од највећих и скоро век стара образовна институција у Републици Србији спознала је да је један од посебних видова запошљавања, препознат на светском нивоу,  предузетништво.  То сазнање је утемељено на Аgenda из Осла о предузетничком образовању у Европи из 2006. године;  као и на податку да око 20% младих који су учествовали у ученичким компанијама у средњој школи, касније заиста и оснују своје предузеће. Свест да искуство стечено у предузетничком образовању повећава могућност отварања нових компанија, самозапошљавања, стварања нових радних места, али и стицања самопоуздања и јачања креативности и друштвене одговорности код младих људи била је од значаја за Економску школу из Ниша.

Резултати јавне консултације у ЕУ из 2007. указали су на потребу за развитком „средине отвореног учења“ у школи кроз промовисање предузетничког начина размишљања, те нам је и то било важно.

Сама чињеница да је наша школа у урбаној средини, а више од половине њених ђака потиче из руралне средине, такође нам је била од значаја јер се промишљало о предузетништву које ће бити инклузивно, прилагодљиво и одрживо, а то је нарочито важно јер наши ученици могу сагледати везу између урбане и руралне средине и учинити их бољим местима за живот. Та позиција и повезаност наших ученика из села и града доноси им свест о потреби обезбеђивања одрживих облика потрошње и производње.

Све ово били су подстицаји за Економску школу из Ниша да трага за дугорочно одрживим пројектом којим ће се све ове идеје објединити. 

Године 2016. је, у заједничком пројекту, са НВО Омладинским едукативним центром из Ниша, уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије створила Регионални центар за омладинско предузетништво југоисточне Србије, у коме све заинтересоване школе и млади предузетници могу да добију бесплатну помоћ и едукацију и постала својеврсни Инкубатор за покретање ученичких компанија.

Под окриљем Економске школе је настало око стотину ученичких компанија и бизнис идеја које су представљене јавности на националним и међународним такмичењима и смотрама. Неке од њих су биле виртуелне, али је акценат на компанијама које симулирају реалне услове предузетничког деловања у којима су ученици средњих школа и предузетници, активни у својим компанијама, а оне, у интеракцији са очуваним ученичким задругама, стварају приход и профит.

Више хиљада ученика је прошло едукативне програме и учествовало у неформалном учењу предузетничких вештина  којима се млади оспособљавају за самозапошљавање и иницијативе којима ће се окончати сиромаштво у свим облицима.

Кроз пројекате “Ученичке компаније – лидери предузетништва” и “Ученичке компаније – лидери успешног предузетништва”, које је Економска школа из Ниша као и Регионални центар предузетништва југоисточне Србије реализовала, извршена је едукација младих у области предузетништва и створени су капацитети код младих за бављење предузетништвом у току и након завршетка средње школе. Промовисано је квалитетно образовање за све и могућности за целоживотно учење. 

Кроз пројекте „Предузетништво једнаких шанси“„Реална економија у циљу оснаживања младих за бављење предузетништвом“, које су финансирали Министарство омладине и спорта Републике Србије и Град Ниш промовисани су инклузиван и одржив економски раст, запосленост и достојан рад за све, као и иновативност. Економска школа као Регионални центар за предузетништво укључила је у свој рад ученике ШОСО „14. октобар“ коју похађају ученици са инвалидитетом. За њих су одржане радионице на којима су ученици ове и Економске школе сарађивали. У радионицама су учествовали ученици и њихови професори, представници ученичких компанија и пројектног тима Омладинског едукативног центра. Том приликом су млади са инваидитетом уз асистенцију својих професора и чланова ученичких компанија успели да науче део производног процеса израде паковања за чајеве и усвоје основне поставке о значају бављења предузетништвом. Ово је јако важно, будући да се они, као осетљива група, сматрају једном од најтеже запошљивих категорија.

Циљ Економске школе и њеног Регионалног центра за предузетништво југоисточне Србије јесте и постицање родне равноправности и оснаживања жена и девојчица за предузетништво. У томе смо врло успешни јер у ученичкој популацији Економске школе доминирају ученице, а оснежене кроз формално и неформално образовање које им се нуди, оне показују изузетне успехе, иновативност, креативност и осећај за инклузивно деловање. Бизнис идеје ученица донеле су школи велики број признања на националним и међународним такмичењима. Национално предузетничко такмичење средњошколаца Србије “НаПред” под покровитељством Развојне агенције Србије довело је младе предузетнице из Економске школе до учешћа у важним панел дискусијама о женском предузетништву „Женско предузетништво у функцији развоја Јужне Србије“, сарадње и представљања бизнис идеја у Привредној комори Србије и преговора са реалним инвеститорима. Њихове идеје имају за циљ смањивање неједнакости унутар државе у којој је север знатно развијенији од југа државе, на чијој територији је локација и наше школе. Регионални центар за предузетништво Економске школе из Ниша едукује своје ученике да развијају предузетништво које ће учинити градове и села инклузивним, безбедним, прилагодљивим и одрживим, а то је нарочито важно јер наши ученици могу сагледати везу између урбане и руралне средине и учинити их бољим местима за живот. Све ове сарадње су нам  биле и у функцији јачања и стварања партнерстава важних за одрживи развој.

Због свих ових наших  искустава, заинтересоване школе и млади предузетници са својим идејама и концептима за оснивање ученичких компанија и њихов комплетан рад (производња, дизајн, маркетинг, продаја, добављачи, наступ на сајмовима, купци, финансије и рачуноводство) добијају у нашем Регионалном центру за предузетништво бесплатну помоћ и едукацију. Млади људи, пре свега ученици средњих школа и млади предузетници, пролазе кроз реалне фазе пословања једне компаније и постају спремни да по завршетку свог школовања запосле себе, али и друге раднике у оквиру својих компанија, чиме стварају услове, сервисе, услуге и механизме за запошљавање младих и унапређивање запошљивости.

Током трајања пројеката, ученици имају прилике да гостују у медијима, презентују на конференцијама, панел дискусијама, излажу на сајмовима и да на тај начин унапреде своју професионалност.

Понос Економске школе јесте на десетине реализованих пројеката у сфери предузетништва, а нарочито неколике изузетно успешне ученичке компаније које су надрасле оквире школе и самог Регионалног центра и  наставиле свој живот као реалне компаније које послују и имају чак и извозни програм као што је случај са компанијама: “БиОрганик” и “Органик” које имају концепте органске производње.

Наш  концепт својеврсног дуалног образовања кроз ученичко предузетништво је прошао разне врсте пројектног партнерства са међународним организацијама и компанијама и донео нам као школи бројна национална и међународна признања и награде на такмичењима у оквиру Junior Achievement Serbia, на  такмичењу Пословни изазов – Достигнућа младих, Такмичењима у решавању пословне студије случаја, СтартУп караван #за5, у оквиру пројеката Национално предузетничко такмичење средњошколаца Србије “НаПред”,  “Школа студентског i ученичког предузетништва”, “Међународна смотра ученичког предузетништва”. Наше ученичке компаније добитници су признања за тимски дух, а ментори признања Предузетникус.

Као једно од 10 најперспективнијих социјалних предузећа добили смо учешће у програму немачке организације ГИЗ ‘’Подстицање запосљавања младих’’, пројекат УСАИД ‘’ БИПС програм за премиум храну и пице’’, Пројекат компаније Coca Cola ‘’Стижемо са југа’’, награда 20 ПС рацунара  на отвореном конкурсу  Војвођанске банке ‘’Одговорно.рс’’, програм фондације Новака Ђоковића ‘’Оригинални лидери’’, Пројекат Привредне коморе Србије  ‘’Interreg Danube Transnational Programme Finance4SocialChange’’. Добитници смо i награде Привредне коморе Србије за друштвено одговорно пословање ‘’Ђорђе Вајферт’’ у конкуренцији са најјачим српским компанијама.

Из нашег искуства је могуће научити да:

1.            Не треба олако одбацити примере добре праксе из прошлости.

Економска школа је на темељу сачуване добре праксе из прошлости, тачније кроз очување ђачке задруге, а оне су иначе нестале у периоду транзиције из социјалистичке у тржишну привреду у Републици Србији, сачувала континуитет ученичког предузетништва и постала лидер јер је све време имала концепт предузетништва у свом раду и са лакоћом се укључила у  активности Junior Achievement Serbia.

2.            Концепти могу бити измењени у области отвореног учења.

Кроз везу концепта ученичке компаније, која нема правну форму, и стару праксу ученичке задруге, која има правну форму, ученичке компаније Регионалног центра за предузетништво  Економске школе из Ниша постале  су профитабилне и конкурентне на тржишту.

3.            Митови могу бити срушени.

Ученичка компанија као образовни програм се заснива на принципу учења кроз рад. Оно почиње стварањем компаније на почетку школске године, траје кроз њено развијање и завршава затварањем на крају школске године; aли смо ми у Регионалном центру за предузетништво  Економске школе из Ниша разбили мит, стварајући компаније које су одрживе, профитабилне и настављају да живе и после завршене школске године.

4.            Органска производња јесте развојна шанса за младе.

Наши пројекти „Органска производња-развојна шанса за младе“ и „Предузетништво младих кроз органску производњу“ реализовани уз финнасијску подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије и Града Ниша имали су за циљеве подстицање свести о безбедности хране и промовисање одрживе пољопривреде, здравог живота и благостања за све и показали су да је то реална и одржива прича која се завршила извозом органских чајева.

5.            Вршњачка едукација је моћно средство инклузије.

Чланови ученичке компаније „Органик“ из Економске школе у Нишу су свој рад  и своја знаја поделили са ученицима са инвалидитетом из ШОСО „14. октобар“ и радили на практичној изради паковања за своје органске чајеве. Млади са инвалидитетом су имали прилику да се по први пут упознају са појмом предузетништва и начине прве практичне кораке ка обављању предузетничке делатности са изузетним успехом.