Информатор о раду

Информатор о раду Економске школе у Нишу је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 65/2010).

Информатор је објављен јануара 2021. године, а последњи пут ажуриран 30.01.2022. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику.

Формат Датум ажурирања
Информатор о раду doc 30.01.2022.
Информатор о раду pdf 30.01.2022.

Не постоји штампана верзија Информатора. Заинтересованом лицу се на захтев може доставити одштампани текст последње верзије Информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.

НАПОМЕНА: За отварање фајлова који су у пдф формату морате на рачунару имати инсталиран Adobe Acrobat Reader или неки програм који омогућава рад са датотекама овог типа.