НАЦИОНАЛНА ОЗНАКА КВАЛИТЕТА ЗА еТВИНИНГ ПРОЈЕКАТ

Економска школа и наставница српског језика и књижевности Оливера Аризановић се поносе својом ученичком еТвининг (eTwinning) екипoм коју чине: Исидора Милосављевић, Јана Цекић,
Милена Миљковић, Ива Игић, Антонио Павловић, Димитрије Миљковић и Бранко Миленковић.

Поштована Оливера Аризановић (Економска скола Ниш),
Честитамо! Управо вам је додељена Ознака квалитета за пројекат Палеографски амбасадори – Језици без граница 2020 / Amabsadors of paleografy – Languages without borders 2020.
Пројектна идеја је детаљно осмишљена, разрађена и успешно спроведена у дело – постоје добро осмишљени форма и садржај активности, као и јасно дефинисани циљеви релевантни за развој предметних и општих компетенција који су у највећој мери успешно остварени.
Све најбоље жели вам
еТвининг тим