Партнерске школе

4.9.1. П Р О Т О К О Л
О пријатељској сарадњи Економске школе и
“Virgil Madgeary Commercial College” из Targu-Jiu, Румунија

Закључен дана 23.03.2007. између Економске школе из Ниша (Србија), кога заступа директор Драган Алексић, и “Virgil Madgeary Commercial College” из Targu-Jiu (Румунија) кога заступа Petre Ciungu.

Члан 1
Предмет овог Протокола је успостављање сарадње и пријатељских веза између наведених школа, а у циљу размене искуства, знања и информација ученика и професора наведених школа.

Члан 2
Сарадња ће се одвијати у области спорта, општеобразовних и стручних предмета из области економије, права и администрације.

Члан 3
Школа ће сарадњу реализовати два пута годишње, једном као домаћин, а једном као гост.
Трајање сусрета би било утврђено на три дана.
Школе ће у оквиру међусобног споразума и својих капацитета обезбедити финансијска средства, објекте и кадрове за функционисање овог протокола.

Члан 4
Економска школа се обавезује да обезбеди прихват за ученике из Румуније (код својих ученика) а за професоре по својој могућности (хотел или код домаћина) за све дане док трају сусрети.
Приликом посете Румунији школа је обавезна да сама обезбеди превоз до града Таргу – џиу.

Члан 5
“Virgil Madgeary Commercial College” се обавезује да обезбеди прихват за ученике из Србије (код својих ученика) а за професоре по својој могућности (хотел или код домаћина) за све дане док трају сусрети.
Приликом посете Србији школа је обавезна да сама обезбеди превоз до града Ниша.

Економска школа Ниш
Директор школе
с.р. Драган Алексић Virgil Madgeary Commercial College
Директор школе
с.р. Petre Ciungu

4.9.2. П Р О Т О К О Л
О пријатељској сарадњи Економске школе из Ниша и
Средње опште школе „Перо Наков“ из Куманова

Закључен дана 23.5.2010. године између Економске школе из Ниша (Србија), коју заступа директор Драган Алексић и Средње опште школе „Перо Наков“ из Куманова (Македонија), коју заступа директор Момчило Антевски.

Члан 1.
Предмет овог Протокола је успостављање сарадње и пријатељских веза између наведених школа, а у циљу размене искуства, знања и информација ученика и професора наведених школа.

Члан 2.
Сарадња ће се одвијати у области: спорта, општеобразовних и стручних предмета из области економије, права и администрације.

Члан 3.
Школе ће сарадњу реализовати два пута годишње, једном као домаћин, а једном као гост.
Трајање сусрета би било утврђено на три дана.
Школе ће у оквиру међусобног споразума и својих капацитета обезбедити финансијска средства, објекте и кадрове за функционисање овог Протокола.

Члан 4.
Економска школа Ниш се обавезује да обезбеди прихват за ученике из Македоније (код својих ученика) а за професоре по својој могућности (хотел или код домаћина) за све дане док трају сусрети.
Приликом посете Македонији школа је обавезна да сама обезбеди превоз до Куманова.

Члан 5.
Средња општа школа „Перо Наков“ из Куманова се обавезује да обезбеди прихват за ученике из Србије (код својих ученика) а за професоре по својој могућности (хотел или код домаћина) за све дане док трају сусрети.
Приликом посете Србији школа је обавезна да сама обезбеди превоз до града Ниша.

Економска школа Ниш
Директор школе
с.р.Драган Алексић

Средња општа школа „Перо Наков“ Куманово
Директор школе
с.р. Момчило Антевски

4.9.3. Програм пријатељске сарадње Економске школе из Ниша, Средње опште школе „Перо Наков“ из Куманова и „Virgil Madgeary Commercial College“ из Targu-Jiu (Румунија)

Координатори сарадње: Ранђеловић Катарина и Стојановић Милица