Сузана Стефановић

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Датум и место рођења: 29.11.1968. Ниш
Држављанство: српско

Образовање:
10.09.2005. докторат економских наука
28.12.1998. магистар економских наука
30.06.1992. дипломирани економиста

Радно искуство:
01.06.2006–до данас наставник у звању доцента на Економском факултету Ниш
01.09.1994–31.05.2006. сарадник – асистент на Економском факултету Ниш
07.06.1993–31.08.1994. референт финансијске оперативе у МИН Холдинг Цо – ДД «Моделара» Ниш
Садашња позиција: Доцент на предмету Планирање и развојна политика предузећа

Вештине:
Познавање рада на рачунару: Word, Excell, Power Point, Visio, Интернет
Познавање рада у wорксхоп-овима (радионички рад), тимски рад на пројектима, комуникационе вештине и сл.

Наставничка активност:
Као доцент држи предавања, али и вежбе студентима из предмета за који је бирана, изводи испите, колоквијуме, менторство у изради семинарских радова, стручних пракси студената, чланство и менторство у комисијама за дипломске радове.
Предавач на последипломским студијама, оцена приступних и семинарских радова, есеја постдипломаца

Чланство у професионалним удружењима: Научно друштво економиста Југославије

Учешће на пројектима у земљи:
1) 2002-2005. пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије: «Стратегијско управљање производњом малих и средњих предузећа у условима транзиције»
2) март-мај 2002. координатор пројекта УСАИД-ДТИ под називом: “Оцена припремљености предузећа југоисточне Србије за приватизацију и реструктурирање уз учешће стратешких партнера”
3) 1996-2000. пројекат Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије под називом: “Истраживање структурних промена у функцији генерисања развоја”

Учешће на међународним пројектима: –
Научно и стручно усавршавање у иностранству: –

Кључне квалификације: Планирање у предузећима, стратегијско управљање, управљање малим и средњим предузећима, управљање ланцима снабдевања