Ученичка компанија: АДЕТ

Адет је – етно село, ученичка компанија која је конципирала и тржишту понудила нови формат тематског туризма, као и своје саветодавне (консалтинг) услуге и идеје за развој субјеката у туризму. Концепт је утемељен на нематеријалним добарима наше културе и традиције, и користи се потенцијалом Србије у сфери туризма кроз области које до сада нису разматране као простор унапређења и проширења понуде пре свега етно села и субјеката сеоског туризма.