Ванредни ученици

Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси:

(грб Србије)

                       ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Висина школарине за ванредне ученике средњих школа за школску 2013/2014. годину одређује се према следећем:

Средње стручно обраразовање:

(ТАБЕЛА)