Образовни профили

Економски техничар

Смер економски техничар стиче стручна знања из области економије, организације и менаџмента предузећа, а послови на којима може да се ради су послови области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови маркетинга и остало. Већина послова се обавља на рачунарима.

ВИШЕ

Финансијски техничар

Избором овог профила ученици стичу знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: послови платног промета, спровођење свих облика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата, састављања извештаја и сл.

ВИШЕ

Финансијски администратор

Избором овог профила ученици стичу знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: послови платног промета, спровођење свих облика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата, састављања извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација итд.

ВИШЕ

Банкарски службеник-оглед

Овај профил развијен је на нивоу средњег стручног образовања, а школовање траје 4 године. Неки од уже стручних предмета су: банкарско пословање, банкарска обука, финансије, рачуноводство, маркетинг у банкарству. Практична настава се одвија у виртуелној банци где се симулира рад реалних банака уз помоћ банкарског софтвера.

ВИШЕ

Службеник у банкарству и осигурању

Овим избором ученици стичу потребна знања и вештине за обављања послова са готовином: обављање послова везаних за кредите становништва и правних лица; обављање девизних послова; обављање послова везаних за хартије од вредности; обављање послова трезора, оставе и сефова; продаја и преузимања ризика различитих врста осигурања и обрада захтева по полисама. Практична настава се одвија у виртуелној банци где се симулира рад реалних банака уз помоћ банкарског софтвера.

ВИШЕ


Репортаже

 


Ученичке компаније

Vector Studio
Organic
Trikot Lines
Eko School