Контакт

Адреса:
Економска школа
Мајаковског 2
18108 Ниш

Faкс: 018/ 530 412
Телефон:
– секретар: 018/ 237 976
– директор: 018/ 239 377

Остале информације:
ПИБ: 100619576
Регистарски број: 6162012991
Матични број: 07222149
ифра делатности: 8532