МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Поводом Међународног дана борбе против вршњачког насиља Економска школа је читаву недељу од 22.2. до 26.2.2021. године посветила превентивним активностима у функцији оснаживања ученика и унапређења свести код младих о значају заштите од насиља и дискриминације.

Часови одељењских старешина посвећени су разговорима о ненасилној комуникацији и ненасилном решавању конфликата. Радионице на часовима грађанског васпитања такође су стављене у функцију указивања на значај толеранције и поштовања права и различитости.

Дана 24.2.2021. је, уз максимално поштовање свих епидемиолошких мера, одржана трибина под називом „У свету различитости“ пред групом ученика и наставника, а за  остале ученике и наставнике је стримована преко платформе Мaјкрософт тимс.

Прво предавање о ненасилној комуникацији одржала је др Милица Чоловић, професор психологије на Универзитету „Сингидунум“. Она је говорила о важности ране детекције свих облика вршњачког насиља (вербалног, физичког, психолошког, сексуалног и електронског), као и о начинима на које би требало да поступимо уколико до насиља већ дође.

Друго предавање је одржала Марина Милошевић, наставник математике и члан Тима за превенцију насиља. Она је све упознала, односно подсетила на одреднице из Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (линк предавања)

Разговор је настављен кроз презентацију рада Бонтон на интернету, о ненасилној комуникацији у онлајн окружењу,  коју су иначе припремили ученици одељења IVсбо и IVе4, под координаторством Оливере Аризановић, наставника српског језика и књижевности, учествујући у Међународном пројекту Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства (A Magical Intercultural Friendship Network).

Током недеље су уређени  и неколики панои у складу са активностима поводом Међународног дана борбе против вршњачког насиља, а повезани су и са традиционалном кампањом Економске школе под називом „Стоп насиљу“ коју организујемо у школи током октобра и новембра поводом Међународног дана дечијих права.

Одржан је и састанак Ученичког парламента  на коме је вођен разговор на тему ненасилне комуникације и организована радионица лепих порука. Током ових активности указано је на значај толеранције, емпатије, поштовања права и различитости, на потребу сарадње како бисмо сви радили и одрастали у сигурном и подстицајном амбијенту уважавања и конструктивне комуникације.