ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ

Обавештавамо родитеље и ученике  да се са наставом почиње у понедељак 2. септембра 2019. године и то први и трећи разред у 7.30, а други и четврти у 13.30 сати. Пожељно је да први разред буде испред школе у 7.15 сати.