Обавештење за упису у I разред Економске школе у Нишу, школске 2020/2021.

Поштовани ученици и родитељи,

Због тренутне епидемиолошке ситуације а како се не би излагали здравственом ризику,  упис у I разред је могуће извршити електоронским путем,  путем е-Управе.

Услуга е-Управе ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе.

Уколико је упис успешан, школа ће, у догледно време о томе обавестити родитеље. Уколико упис из неких разлога није успешан, школа ће, такође, о томе обавестити родитеље и у сарадњи са Вама, отклонити евентуалне недостатке и уписати ученика у школу.

Ученици се могу уписати и доласком у школу. За упис је неопходно само попуњавање Пријаве за упис, коју добијате у школи.

Директор школе:

Драган Алексић