Одржано предавање Erste банке у организацији НБС на тему осигурања

Дана 11.04.2017. године одржано је предавање Еrste банке у организацији НБС на тему осигурања. Предавање је одржала Невенка Војводић Миљковић, директор Еrste банке.

Она је најпре говорила о историјату осигурања, учесницима у осигурању, уговорима и осигураним случајевима. Потом је изнела низ примера из праксе везаних за животно и неживотно осигурање што ће ученицима банкарског смера пуно користити у обради наведене теме која је изузетно актуелна јер се осигурање јавља све више у понуди банака, односно банкарских производа.

3

 

2

2

1