Предавање ,,Credit agricole” банке за ученике банкарског смера

Дана 19.05.2016. године одржано је занимљиво предавање ,,Credit agricole” банке за ученике банкарског смера на тему ,,Хартије од вредности“. Ученици су показали изузетно интересовање о чему сведочи велики број питања упућених предавачима.

Prezentacija HoV i akcije 2016

Bankarski Nis 040

Bankarski Nis 051

Bankarski Nis 060