Банкарски службеник -оглед

 

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Банкарски службеник-оглед

bs slicice

БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК – оглед је образовни профил који у последњих двадесет година није постојао у стручним школама Србије. Програм започиње реализацију 2005. године у шест регионалних центара у Србији: Суботици, Београду, Крагујевцу, Чачку. Ужицу и Нишу.

Образовни профил банкарски службеник развијен је на нивоу средњег стручног образовања, а школовање траје четири године. Уже стручни предмети који се изучавају у овом образовном профилу су: банкраско пословање, банкарска обука, финансије и рачуноводство, маркетинг у банкраству. Поред њих у школовању овог профила стичу се и повезују знања из предмета: право, канцеларијско пословање и рачунарска техника, два страна језика, књиговодство, економија и други.

Избором овог профила ученици ће стећи знања у свим сегметнима банкарских послова. Практична настава обавља се у школама, прецизније у банкама за обуку, где се симулира рад у банкама. Часове обуке изводе професори који су претходно прошли обимне стручне семинаре и методске обуке. Симулација банкарских послова обавља се помоћу банкарског софтвера PEXIM. У сколпу блок наставе, ученици имају и прилику да раде у реалним банкама и тако у пракси провере стечена знања и вештине.

По завршетку школовања банкарски службеници ће знати и умети да:

 • припремају документацију за рад са странкама
 • врше пословну кореспонденцију са правним и физичким лицима
 • решавају конфликте у комуникацији
 • примају новац из трезора
 • припремају, дистрибуирају и прикупљају готовину
 • обављају послове са сефовима
 • примају уплате и исплате у динарима и страној валути
 • отварају и затварају текуће рачуне правних и физичких лица
 • примају и књиже налоге
 • издају изводе, извештаје и потврде на захтев клијената
 • примају инструменте обезбеђења плаћања
 • примају чекове и слипове правних лица
 • отварају динарске штедне књижице…

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама

BS