РАДИОНИЦЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ БАНКАРСКОГ СМЕРА

Током новембра 2016. године Народна банке Србије одржаће три радионице за ученике банкарског смера и то:

16.новембра радионицу Финансије за касније 

17.новембра Мој буџет и ја,

18.новембра Новац