Редовни ученици

Ученичке секције

Поред редовне наставе у школи су организоване и различите ваннаставне активности, у циљу задовољавања ученичких потреба за дружењем, забавом, рекреацијом и учењем.

Годишњим планом рада утврђена је организација стваралачких и слободних активности ученика на следећи начин:

 • Атлетска секција
 • Библиотечка секција
 • Драмска секција
 • Еколошка секција
 • Кошаркашка секција
 • Литерарна секција
 • Новинарска секција
 • Одбојкашка секција
 • Организација „Омладина Црвеног крста“
 • Планинарска секција
 • Пливачка секција
 • Рецитаторска секција
 • Рукометна секција
 • Секција за енглески језик
 • Секција за стони-тенис
 • Секција за стрељаштво
 • Стрит-баскет секција
 • Ученичка задруга „Економист“ Економске школе у Нишу
 • Ученичке екскурзије
 • Фолклорна секција
 • Фудбалска секција