наставници

Самовредновање: упитници за ученике, родитеље и наставнике…

У    нашој  школи  је од  04.05.2016. године  почео  процес самовредновања  тј. преиспитивања  квалитета рада,  у свих  седам  кључних области. Самовредновање  радимо са циљем да осигурамо квалитет рада, да уочимо  евентуалне слабости  и да радимо на њиховом отклањању. Несумњиво, ученици и…