Секције

   

  Поред редовне наставе у школи су организоване и различите ваннаставне активности, у циљу задовољавања ученичких потреба за дружењем, забавом, рекреацијом и учењем.

  Годишњим планом рада утврђена је организација стваралачких и слободних активности ученика на следећи начин:

  • Атлетска секција
  • Драмска секција
  • Еколошка секција
  • Кошаркашка секција
  • Литерарна секција
  • Новинарска секција
  • Одбојкашка секција
  • Организација „Омладина Црвеног крста“
  • Планинарска секција
  • Пливачка секција
  • Рецитаторска секција
  • Рукометна секција
  • Секција за енглески језик
  • Секција за стони-тенис
  • Секција за стрељаштво
  • Стрит-баскет секција
  • Ученичка задруга „Економист“ Економске школе у Нишу
  • Ученичке екскурзије
  • Фудбалска секција
  • Фолклорна секција
  • Шаховска секција