О нама

Добро дошли у Економску школу у Нишу

Погледајте видео у којем ученици наше школе представљају образовне профиле као и рад у ученичким компанијама:

Ми смо једна од највећих школа у Србији, традицијом од 90 година потврђујемо свој квалитет и идентитет и позивамо вас да постанете и ви део наше традиције и квалитета. Наша највећа предност је што идемо у корак са временом, растемо и мењамо се пратећи токове савременог света, еру информационих технологија и пре свега потребе ученика данашњице и облике савременог стицања знања.

Комбиновањем искуства и савремених наставно-образовних метода и техника стварамо код својих ученика квалитетан темељ за даље образовање и напредовање и то не само уже стручно него и знање општеобразовног карактера о чему сведоче бројни успеси које наше ученици континуирано постижу на бројним државним такмичењима из многих предмета.

Кредо којим се руководимо у свом раду јесу ученик и квалитетно знање у првом плану, јер савремено друштво подазумева нове димензије и брзине сазнавања, образовања али и нове приступе васпитању. Економска школа има компетентан наставнички кадар који је спреман да прати нове релације васпитно-образовног процеса, али и да сам учествује у њиховом креирању.

Знања којa ученик стиче у Економској школи су квалитетна, функционална, прилагођена потребама новог приступа студирању, али и укључивању у радно окружење. Наши ученици развијају вештине комуницирања, развијају креативност и иницијативност, али усвајају принцип сарадње при раду у групи, умешност тимског рада, а све то уз неопходне компјутерске и техничке вештине и способност за коришћење средстава масовних комуникација. Ово је школа која има слуха за ново и другачије, али иразличито у сваком смислу. У Економској школи се одраста у младе, одговорне људе који знају да су човечност и пријатељство највећа блага која се могу стећи.

Нека ваш смарт избор за будућност буде Економска школа у Нишу.

vector-studio01

novine