Драмска секција

Драмска секција којом руководе чланови Стручног већа за српски језик и књижевност обезбеђује повлашћени простор и додатно време посвећено интензивнијем доживљају и разумевању позоришта и књижевности, упознавању ученика са сценском уметношћу и развијању критичких потенцијала ученика.

У оквиру драмске секције наши ученици интерпретирају књижевна дела на нов начин, стичу сазнања о примењеним уметностима које прате
драмску, као што то чине сценографија и костимографија, али увиђају и улоге и спој драмске, књижевне и музичке уметности у стварању нових уметничких форми као што је позоришна представа. Драмска секција Економске школе доприноси и неговању смисла за тимски рад, као и трансферу знања на вршњачком нивоу.

Јавни наступи који чине базу драмске секције отварају могућности за креативно испољавање и развијање младих људи, њихових мисли, осећања, воље и карактера, и многих позитивних особина кроз социјализацију уз дружење и добру забаву. Она помаже ученицима у откривању глумачких и водитељских талената, јача целокупну њихову личност, ствара код њих самопоуздање, унапређује способност комуникације и чини их прилагодљивијим на нове животне ситуације и околности.