Ученичка задруга "Економист"

Ученичка задруга „Економист“ почела је са радом 28.2.2003. године а 2016. је прерасла у Регионални центар ученичких компанија за југоисточну Србију. У редовне активности задруге, поред набавке уџбеника, спада и издавање школског часописа „Економист“, два пута у току шлолске године. Ученичка задруга „Економист“ планира да и у будућности настави са издавачким активностима и планира да покрене нове садржаје у оквиру линије наставних средстава.

Ученичка задруга, заједно са ученичким компанијама, сарађује са организацијом „Омладински едукативни центар“ и заједно са члановима ученичких компанија учествује на изради пројеката, како националних, тако и регионалних димензија.

У оквиру ученичке задруге од оснивања до данас годишње се формира од једне до пет ученичких компанија на иницијативу заинтересованих ученика. Тренутно имамо 5 активних ученичких компанија које нас представљају на сајмовима и такмичењима и то су: Werring, N@dji me, Think Green, MoneyGer i FlexiBond.  На овај начин ученичка задруга наставља већ устаљену праксу развијања и подржавања ваннаставног ангажовања ученика у циљу развијања њихове креативности и иновативности.

Новинарска секција и школски часопис Економист

У Економској школису рад новинарске секције и часопис Економист вишедеценијска традиција, односно прича која траје и расте из године у годину.

Новинарска секција школе ради активно током целе школске године, њени чланови се кроз своје редовне активности везане за проучавање публицистичког стилаупознају са основним облицима новинарског изражавања и оспособљавају за самостално писање вести, извештаја, чланка и припрему интервјуа.

Рад чланова новинарске секције у највећој мери је везан за креирање часописа „Економист“ у домену писања текстова, односно публицистичког стваралаштва, али на материјализацији својих идеја и изради часописа заједнички раде са ученицима укљученим у рад ученичких компанија.

Чланови новинарске секције су од 2015/16. школске године, када је покренута кампања и пројекат „Стоп насиљу“, ангажовани и у реализацији и организацији литерарног конкурса који расписује Стручно веће за српски језик и књижевност у сарадњи са Тимовима за маркетинг и превенцију насиља.

Заједно са члановима литерарне и рецитаторске секције, чланови новинарске секције учествују у организацији и спровођењу свихактивности у вези са кампањом школе „Стоп насиљу“.

Чланови новинарске секције и редакције Економиста раде на уређењу паноа на којима представљамо радове који стижу на наш конкурс.

Неки чланови новинарске секције се укључују и у рад ученичког жирија који вреднује радове младих литерараца основних и средњих школа Србије и дијаспоре, а и сами својим радовима учествују на конкурсу.

Чланови новинарске секције Економске школе успоставили су контакт и сарадњу и са члановима редакције „Апдејта“, часописа Савета ученика средњих школа Ниша.

Будући да се часопис „Економист“ у потпуности креира и израђује у школском амбијенту уз коришћење ИКТ опреме коју Економска школа поседује, развијамо и дигиталне компетенције ученика кроз коришћење различитих софтвера за обраду текста и фотографије.

Ученици се радо пријављују за рад у новинарској секцији јер је она место које обезбеђује ученицима креативно испољавање и развијање њихових стваралачких способности, помаже и негује сарадничке односе и развија смисао за тимски рад.