Економска без насиља

Поштовани,

Обавештавамо вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.

Под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета премијерке, Национална платформа има за циљ координицију и јачање интерсекторске сарадње свих надлежних институција у борби против насиља. Поред вршњачког насиља које је у фокусу ове платформе, она представља и алат који ће нам помоћи у борби против насиља према свим запосленима у установама образовања и васпитања широм Србије.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је континуирано учествовало у процесу израде платформе и креирању садржаја платформе – информативног материјала, обука за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања. На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима, док ће ученици средњих школа самостално похађати обуке, ученици основношколског узраста ће обуке похађати самостално, али уз претходну сагласност родитеља или старатеља, у складу са Законом о заштити података о личности.

Трећи део платформе се односи на пријављивање насиља, те преко платформе Чувам те можете пријавити насиље и тако нам помоћи да исто у будућности спречимо.

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације. 

Позивамо све запослене, родитеље и ученике да се информишу и похађају обуке које су постављене на платформу.

Заједничким деловањем, посвећено и континуирано можемо радити на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца школске заједнице.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

Срдачно,

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Игор Јурић је испред Центра за несталу и злостављану децу у нашој школи одржао радионицу „Безбедност на интернету“ која представља едукацију о безбедној употреби интернета намењену ученицима виших разреда основних школа и средњошколцима. 

Током радионице, стручни едукатори пружају важне информације о безбедном коришћењу интернета и његовој злоупотреби од стране малолетника, као и о злоупотреби интернета над малолетницима.

Велика пажња посвећује се једној од најопаснијих злоупотреба – „онлајн завођењу“ односно педофилији, замкама које педофили праве, лажном представљању, злоупотреби личних података на интернету, злоупотреби фотографија на друштвеним мрежама, врбовању и изнуди новца и експлицитног материјала.

Присутан је тренд пораста корисника интернета све ниже старосне доби, па се велики број деце масовно укључује на друштвене мреже, иако су неспремна да се суоче са опасностима које вребају у виртуелном свету.

Безбедност на интернету“ је радионица која децу учи практичним механизмима заштите на интернету на забаван и интерактивни начин. Поред тога како да се заштите, деца ће научити како да препознају материјал који их угрожава и како и где да га пријаве. Такође, деца су током целе едукације активни учесници, путем квиза, гласања, дописивања одговора на питања али и отворене дискусије.

У оквиру радионице погледали смо и три врло поучна филма са примерима који су се нажалост догодили деци и одраслима из Србије, што је оставило снажан утисак на наше ученике. Осим едукација ЦЗНД пружа и психолошко и правно саветовање.

Током дискусије у оквиру едукације поменут је и Центар за сигуран интернет са којим ЦЗНД има сарадњу, као и њихов сајт НЕТПАТРОЛА за пријаву и уклањање штетног садржаја са интернет мреже (Child Sexual Abuse Material – CSAM). С обзиром да се ради  о  заштити деце сматрамо да треба поставити доступним нашим ученицима и њиховим родитељима линкове за пријаву таквог садржаја као и бесплатан телефон за саветовање +381 63 7422138. Центар за сигуран интернет се труди да својим активностима подигне безбедност деце на виши ниво и да креира интернет окружење у којем ће деца активно користити интернет ради едукације и забаве, а истовремено бити заштићена од ризика и злоупотребе.

Ову врло корисну едукацију договорила је школски психолог Ивана Станојевић Крстић, и овом приликом подсећамо ученике да уколико имају било какав проблем увек могу да се јаве њој, или педагогу Милици Стевановић, као и било ком наставнику наше школе, ми смо ту због вас.

Опис радионице као и описи горе поменутих организација преузети су са сајтова: ЦНЗД, ЦСИ и НЕТПАТРОЛА.

Напомена: сав болдиран текст на овој страни представљају корисни линкови за пријаву насиља, злостављања или штетног садржаја на интернету.