Економска школа Ниш 1929-2019

Поводом 90 година постојања креирана је монографија Економске школе Ниш у којем је описан историјат наше школе од првих дана до 2019. године. У наставку можете видети једну од првих страна монографије у којој је реч претходног директора школе Драгана Алексића. Целу монографију можете погледати или преузети на овом линку: Монографија

Реч директора

Економска школа у Нишу обележила је 2019. године, деведесет година свог постојања. Са поносом можемо рећи да је то пуних деведесет година рада, искуства, напретка и успеха.

Успешност школе огледа се у задовољству ученика и родитеља васпитно-образовним процесом. Успешна школа нуди квалитетан програм наставе и учења који код ученика развија компетенције неопходне за живот и рад, трајна, функционална знања, усмерава психо-социјални развој ученика кроз саветодавно-васпитни рад, усмерава школски успех ученика кроз помоћ у учењу, уважавање личности, примену иновативних, активних наставних облика и метода рада.

Школа је успешна уколико у њеном развоју учествују сви, полазећи од ученика као креатора и иницијатора промена кроз Ученички парламент. Школа је успешна уколико је уважила принцип индивидуализације и диференцијације, односно, омогућила додатну подршку ученицима са посебним потребама.

Успешност школе зависи од компетентних наставника који теже професионалном развоју, с акцентом на високо развијеним комуникацијским и компетенцијама за сарадњу и тимски рад. Школа је успешна уколико се њен развој темељи на договору са родитељима и сарадњи са локалном самоуправом, и уколико успоставља сарадњу са другим школама из града, земље, као и међународну сарадњу.

Успех школе огледа се и у томе колико је школа безбедна и пријатна за све који у њој бораве и раде. Идентитет школе грађен је на препознатљивости а то су: ученичка задруга, ученичке компаније, односно, предузетништво и самоиницијативност ученика што потврђују резултати које постижу ученици и запослени.

Створили смо школу која је модерна и одговара захтевима савременог образовања, живота и рада, школу која је у складу и по мери савременог човека и времена.

Драган Алексић, директор Економске школе у периоду од 2000. до 2021. године.