О школи

Економска школа Ниш

Економска школа у Нишу данас је једна од већих средњих школа у Србији. Почела је са радом 9.9.1929. године. Услед потребе за кадром економске струке у Нишу, оснива се тадашња Државна трговачка академија. Школа је од оснивања променила више локација. Зграду, у којој се сада налази, на адреси Мајаковског 2, добила је 1979. године, а садaшњи назив Економска школа носи од 1989. године.

Наша највећа предност је у томе што идемо у корак са временом, мењамо се пратећи токове савременог света, еру информационих технологија и вештачке интелигенције, а испред свега, потребе ученика данашњице и облике савременог стицања знања. Комбиновањем искуства и савремених наставно-образовних метода, стварамо код својих ученика квалитетан темељ за даље образовање и напредовање и то, не само уже стручно, већ и знање опште образовног карактера.

Сваки дан у Економској школи Ниш је као благослов, јер сам окружен посвећеним ученицима и мотивисаним наставницима.

Владимир Кузмановић — Директор
Економска школа Ниш у бројевима
Кабинета
0
Рачунара
0 +
Година постојања
0 +
Ученика
0 +
Наша мисија

До школе какву желимо да створимо доћи ћемо: Активним учешћем у реформи средњег стручног образовања; стручним усавршавањем радника; кроз сарадњу са владиним и невладиним организацијама; кроз широку понуду ваннаставних активности чиме пружамо прилику свим ђацима да искажу своје таленте и докажу се на друштвено прихватљив начин; Градећи добре сарадничке односе са родитељима наших ученика; Ширећи круг наших социјалних партнера.

Наше вредности

Гајимо културу која је модерна, релевантна и инспирише ученике да граде светлију будућност. Одлучни смо у нашем приступу учењу, креативни у размишљању, и упорни у нашој амбицији. Притом гајимо културу добрих међусобних односа, са пуно поштовања и разумења у којој нема места насиљу, а пружање помоћи представља део наше школске дужности али и задовољства.

Наша визија

Желимо да створимо савремену и ефикасну школу: У којој ће ученици учити да раде, али и бити спремни за даље учење и усавршавање; Ствараћемо људе, сигурне у себе, спремне да преузму одговорност за свој успех или неуспех; Радићемо на стварању здравих животних навика код наших ученика: Много спорта и рекреације, без цигарета, алкохола и дрога.