Партнерске школе

Економска школа из Ниша има међународну сарадњу са школом „Virgil Madgearu Commercial College“ из града Таргу Џиу у Румунији и Средњом општом школом „Перо Наков“ из Куманова у Републици Северноj Македонији.

Сваке године делегације пријатељских школа се међусобно посећују, два пута годишње, једном као домаћини, а други пут као гости.

Од самог почетка успостављања сарадње одвија се размена посета ученика и професора, размена искустава у развоју школских програма, упознавање култура и културно-историјских добара, као и школска такмичења из домена струке и спорта.

У блиској будућности у плану је и сарадња са Економском школом из Љубљане. Већ су остварени први кораци у успостављању партнерског односа, а све у циљу израде пројеката на нивоу Европске уније и приступу фондовима за развој образовања.

Економска школа је 23.3.2007. године потписала Протокол о пријатељској сарадњи са школом „Virgil madgearu commercial college“ из Румуније, а 23.5.2010. и са Средњом општом школом „Перо Наков“ из Куманова.

4.9.1. П Р О Т О К О Л
О пријатељској сарадњи Економске школе и „Virgil Madgeary Commercial College“ из Targu-Jiu, Румунија
Закључен дана 23.03.2007. између Економске школе из Ниша (Србија), кога заступа директор Драган Алексић, и „Virgil Madgeary Commercial College“ из Targu-Jiu (Румунија) кога заступа Petre Ciungu.
Члан 1
Предмет овог Протокола је успостављање сарадње и пријатељских веза између наведених школа, а у циљу размене искуства, знања и информација ученика и професора наведених школа.
Члан 2
Сарадња ће се одвијати у области спорта, општеобразовних и стручних предмета из области економије, права и администрације.
Члан 3
Школа ће сарадњу реализовати два пута годишње, једном као домаћин, а једном као гост. Трајање сусрета би било утврђено на три дана. Школе ће у оквиру међусобног споразума и својих капацитета обезбедити финансијска средства, објекте и кадрове за функционисање овог Протокола.
Члан 4
Економска школа се обавезује да обезбеди прихват за ученике из Румуније (код својих ученика) а за професоре по својој могућности (хотел или код домаћина) за све дане док трају сусрети. Приликом посете Румунији школа је обавезна да сама обезбеди превоз до града Таргу – џиу.
Члан 5
„Virgil Madgeary Commercial College“ се обавезује да обезбеди прихват за ученике из Србије (код својих ученика) а за професоре по својој могућности (хотел или код домаћина) за све дане док трају сусрети. Приликом посете Србији школа је обавезна да сама обезбеди превоз до
града Ниша.

Економска школа Ниш
Директор школе: с.р. Драган Алексић
Virgil Madgeary Commercial College
Директор школе: с.р. Petre Ciungu

4.9.2. П Р О Т О К О Л
О пријатељској сарадњи Економске школе из Ниша и Средње опште школе „Перо Наков“ из Куманова
Закључен дана 23.5.2010. године између Економске школе из Ниша, коју заступа директор Драган Алексић и Средње опште школе „Перо Наков“ из Куманова (Македонија), коју заступа директор Момчило Антевски.
Члан 1.
Предмет овог Протокола је успостављање сарадње и пријатељских веза између наведених школа, а у циљу размене искуства, знања и информација ученика и професора наведених школа.
Члан 2.
Сарадња ће се одвијати у области: спорта, општеобразовних и стручних предмета из области економије, права и администрације.
Члан 3.
Школе ће сарадњу реализовати два пута годишње, једном као домаћин, а једном као гост. Трајање сусрета би било утврђено на три дана. Школе ће у оквиру међусобног споразума и својих капацитета обезбедити финансијска средства, објекте и кадрове за функционисање овог Протокола.
Члан 4.
Економска школа Ниш се обавезује да обезбеди прихват за ученике из Македоније (код својих ученика) а за професоре по својој могућности (хотел или код домаћина) за све дане док трају сусрети. Приликом посете Македонији школа је обавезна да сама обезбеди превоз до Куманова.
Члан 5.
Средња општа школа „Перо Наков“ из Куманова се обавезује да обезбеди прихват за ученике из Србије (код својих ученика) а за професоре по својој могућности (хотел или код домаћина) за све дане док трају сусрети. Приликом посете Србији школа је обавезна да сама обезбеди превоз до града Ниша.

Економска школа Ниш
Директор школе: с.р. Драган Алексић
Средња општа школа „Перо Наков“ Куманово
Директор школе: с.р. Момчило Антевски