Литерална, рецитаторска и хорска секција

Литерална секција

Већ 1929/30. године (дакле прве године рада школе) основана је литерарна дружина „Јован Скерлић“. Дружина је руководила и ђачком библиотеком која је од 320 дела на почетку, до школске 1939/40. нарасла већ на 1047 наслова.

У периоду од 1960. до 1964/65. врло је запажен рад литерарне секције која тада издаје лист „Наш живот“, чији је тираж био 400 примерака. Литерарна секција Економске школе ради активно сваке школске године. Чланови литерарне секције кроз своје редовне активности проширују и обогаћују своја знања о књижевним родовима и врстама, књижевно-научним облицима и другим уметничким жанровима и унапређују свој оригинални литерарни израз.

У сарадњи са другим секцијама школе, ученичким компанијама и такмичарским екипама (при чему су многи од чланова литерарне секције укључени у рад ученичких компанија и наше такмичарске екипе) практично примењују своја уметничка и литерарна достигнућа. Те сарадње су се показале као врло квалитетне и донеле су нам много успеха у различитим областима на такмичењима за средњошколце.

Оно што треба посебно издвојити јесте чињеница да су, укључујући се у рад на креирању и изради часописа „Економист“, као и у активности ученичких компанија и такмичарских екипа, развили предузимљивост и оријентацију ка предузетништву и своје таленте, креативност и стваралаштво повезали са суштином струке за коју се школују.

Да литерарна секција заиста успешно ради потврђују и бројна признања која стижу са различитих литерарних конкурса и такмичења.

Рецитаторска секција

Рецитаторска секција Економске школе негује културу усменог изражавања, развија осећај за казивање поезије и јавним говорењем уопште, подстиче ученичку креативност и афирмише моћ речи кроз уметничку форму. Ова секција оспособљавања ученике за изражајно говорење стихова и развија љубав према читању и писању поезије. У сарадњи са другим секцијама школе реализује културна дешавања у школи, Светосавске академије, књижевне вечери и има запажене резултате на такмичењима рецитатора.

Хорска секција

Хорску секцију Економске школе воде вероучитељ Дамјан Ђорђевић и наставник српског језика и књижевности Оливера Аризановић. Ученици се у оквиру хорске секције припремају за наступе на школској слави „Свети Сава“ као и на приредби поводом дана школе.