У Економској школи одржана трибина „Нови аспекти сагледавања агресије у школама“

У Економској школи 16. децембра је одржана трибина „Нови аспекти сагледавања агресије у школама“. Трибини су присуствовали и у разговору са гостима-стручњацима, учествовали: ученици, родитељи ученика, наставници, а догађај су пропратили и медији (Јужне вести, Зона плус…)

Скуп су организовали Тимови за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и за превенцију болести зависности и малолетничке деликвенције у координаторском аранжману колеге Бојана Марковића, а гости предавачи су били из поликлинике „Анима плус“ предвођени доктором Ивајлом Илијевим.