ИЗАБРАН ЈЕ НОВИ ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Дана 26.12.2021. године на функцију директора Економске школе, по решењу Министарства
просвете, науке и технолошког развоја @МПНТР, ступио је Владимир Кузмановић, професор
економске групе предмета.
На почетку свог мандата нови директор се захвалио колективу на подршци и са много ентузијазма
обећао да ће радити на просперитету и афирмацији Економске школе.
Оваква реч је велика јер је изговара некадашњи ђак, потоњи професор и садашњи директор
школе.