Рад у оквиру међународног пројекта Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу

Ученици Економске школе су се укључили у нови међународни пројекат
Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу који се одвија током
школеске/акдемске 2022/23. године под називом „Фан фикција“.
Током досадашњих пројектних активности ученици Економске школе, чланови
литерарне секције су написали једанаесту („Повлашћени изузетакˮ) и дванаесту
(„Осуђениˮ) причу.
Радили су у два тима литераних стваралаца и то: „Економско перо Iˮ, који чине
ученице: Емилија Маринковић, Исидора Милошевић, Сара Дракулић и Милица Вељковић
и „Економско перо IIˮ, који чине ученици: Душан Ранђеловић, Тијана Ђорђевић, Милица
Митић и Наталија Јовановић. Ментор Тимова је Оливера Аризановић, професор Српског
језика и књижевности.
Приче настале у оквиру овог књижевног пројекта представљене су по азбучном
редоследу назива тимова и могу се прочитати на „Филоблогуˮ: https://blog.filfak.ni.ac.rs/.