Рад у оквиру међународног пројекта Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу

Ученици Економске школе су се укључили у нови међународни пројекат Департмана за србистику Филозофског факултета у Нишу који се одвија током школске/академске 2022/23. године под називом „Фан фикција“.

Током досадашњих пројектних активности ученици Економске школе, чланови литерарне секције су написали једанаесту („Повлашћени изузетакˮ) и дванаесту („Осуђениˮ) причу.

Радили су у два тима литераних стваралаца и то: „Економско перо Iˮ, који чине ученице: Емилија Маринковић, Исидора Милошевић, Сара Дракулић и Милица Вељковић и „Економско перо IIˮ, који чине ученици: Душан Ранђеловић, Тијана Ђорђевић, Милица
Митић и Наталија Јовановић. Ментор тимова је Оливера Аризановић, професор Српског језика и књижевности.

Приче настале у оквиру овог књижевног пројекта представљене су по азбучном редоследу назива тимова и могу се прочитати на „Филоблогуˮ: https://blog.filfak.ni.ac.rs/.