Самовредновање 2023/2024.

Поштовани ученици, родитељи и колеге наставници, 
Процес самовредновања у нашој школи, за ову школску годину, је почео. Ваше мишљење о нашем раду од огромног је значаја за нас. Из тог разлога вас молимо да одвојите мало вашег времена и сасвим искрено попуните упитникe који су пред вама.
То су неке тврдње а ви треба да их прочитате а затим, на скали са леве стране (где пише ВАЖНО) процените колико је та тврдња, по вама, важна а са десне стране где је скала, на којој пише ТАЧНО/ПРИСУТНО, означите у којој мери је по вашем мишљењу то присутно у нашој школи.
И скала ВАЖНО и скала ТАЧНО/ПРИСУТНО имају величине 1, 2, 3 и 4. Јединица на левој скали значи није вам уопште важно а 4 изузетно важно. На десној скали 1 значи да то уопште није присутно у школи а 4 да је присутно у највећој мери. Ви бирате те величине по вашим проценама и обележавате знаком икс. Ваше процене ће нам помоћи да уочимо наше слабости па ћемо затим радити на њиховом отклањању.
За ученике, родитеље и наставнике смо припремили по пет упитника. Кад завршите са упитницима проверите да ли сте одговорили на сва питања а затим шаљите.

Унапред хвала за Ваш уложен труд и издвојено време
Тим за самовредновање

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ

УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ

УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ