Хилда Миленковић

Хилда Миленковић
Извршна директорка за пословни систем

Рођена је 27.01.1976. у Нишу. Основну школу „Ратко Вукићевић“ и средњу економску школу завршила је у Нишу. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Нишу. Поред звања дипломирани економиста, стекла је и посебна звања овлашћени рачуновођа и посредник. Она је стални судски вештак економско-финансијске области, где је специјализована за рачуноводство и порезе. Бавила се истраживачким радом и аутор је више радова из области форензичког рачуноводства. Говори течно немачки и користи енглески језик.

Радно искуство:

2023 – ЈКП „Наисус“ Ниш: Извршни директор за пословни систем
2019 – 2023 – ЈКП „Наисус“ Ниш: Руководилац финансијског сектора
2016 – 2019 – ЈКП “Наисус” Ниш: помоћник директора за финансијске послове
2014 – 2016 – ЈКП „Наисус“ Ниш: Руководилац финансијског сектора
2013 – 2014 – ЈКП „Наисус“ Ниш: шеф рачуноводства
2008 – 2013 – “Порр – Вернер и Вебер технологије заштите животне средине”: шеф рачуноводства
2005 – 2008 – “Kокa – Kомерц” Ниш: шеф рачуноводства
2004 – 2005 – “Еуролифт” Ниш: Рачуноводство и обрачун пореза
1995 – 2003 – „11. Новембар” доо: Рачуноводство; заменик директора