Alumni

Драган Стојковић

“Задовољство ми је да могу да се придружим групи АЛУМНИ. Школа је увек била веома важан сегмент у одрастању и формирању сваког младог човека. Много година је прошло од тог периода мог живота, али се никада није избрисао из сећања.…

Јелена Станковић

Рођена је 1983. године у Књажевцу. Основне студије завршила је 2007. године на Економском факултету Универзитета у Нишу, мастер студије 2010. године на Економском факултету у Нишу, одбранивши мастер рад под називом: Ризична вредност (VaR) и тржишни ризик портфолија акција…

Мирјана Јемовић

Рођена је 1983. године у Нишу. Основне студије завршила је 2007. године на Економском факултету Универзитета у Нишу, мастер студије 2010, такође, на Економском факултету у Нишу, одбранивши мастер рад под називом Функција последњег уточишта банака: сукоб теорије и праксе.…

Снежана Радукић

Редовни професор Економског факултета Универзитета у Нишу Рођена је 1975. године у Нишу. Основну и средњу Економску школу завршила је у Нишу. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Нишу 1998. године. За време студирања проглашавана је најбољим студентом I,…

Сузана Стефановић

Рођена је 28.11.1968. године у Нишу. Основне студије завршила је на Економском факултету у Нишу 1992. године, а магистарске студије 1998. године на Економском факултету у Београду, одбранивши магистарски рад Управљање набавном функцијом у развојној стратегији производног предузећа. Докторску дисертацију…

Бојан Крстић

Редовни је професор на Економском факултету у Нишу, доктор економских наука, област Економика предузећа и менаџмент. Рођен је 2.7.1972. године у Нишу. Основне студије завршио је 26.9.1996. године на Економском факултету Универзитета у Нишу са просечном оценом 9,76. Магистарске студије…

Драган Петровић

Редовни професор Економског факултета у Нишу. Основнe студије завршио је 1995. године као најбољи студент Економског факултета Универзитета у Нишу у школској 1994/95. години.  Магистарске студије је завршио на Економском факултету у Београду 2000, док је докторску дисертацију одбранио на…