Милан Марковић

Др Милан Марковић, доктор економских наука, запослен је као научни сарадник у Иновационом центру Универзитета у Нишу.

Рођен је у Нишу, 1989. године. Завршио је Економску школу у Нишу 2008. године са максималним успехом и као носилац Вукове дипломе. Исте године уписао је Економски факултет у Нишу. Све нивое студија (основне, мастер и докторске) завршио је са просечном оценом 10,00, као студент генерације. Знање које је стекао у Економској школи у Нишу у великој мери му је помогло да лакше савлада наставу на факултету и да оствари бројне запажене резултате.

Корисник је стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фонда за младе таленте Републике Србије. У склопу неформалног образовања био је полазник радионица Центра за каријерно вођење и саветовање младих талената. Добитник је следећих награда за остварене академске резултате:

– Сребрни знак Универзитета у Нишу најбољем студенту основних и мастер студија,

– Светосавска плакета најбољем студенту Града Ниша,

– Признање најуспешнијем студенту Града Ниша поводом Дана ослобођења од Турака,

– Награда најбољем дипломираном студенту Економског факултета у Нишу.

Био је истраживач на пројекту ресорног Министарства („Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије“, 2014-2019) и Европске уније („Активни потрошачи“ у оквиру програма „Подршка цивилном друштву“, а у организацији Центра за заштиту потрошача ФОРУМ из Ниша). Руководио је пројектним задатком Конкурентност пољопривредно-прехрамбеног сектора Републике Србије. Члан је Удружења економиста и менаџера Балкана, Научног друштва аграрних економиста Балкана, редакцијског одбора часописа „Economics of Sustainable Development“ и научног одбора међународне научне конференције „The Sixth International Scientific Conference \“Tourism Challenges amid COVID-19\““. Рецензент је радова у многим часописима, као и међународној тематској монографији „International thematic monograph: Modern management tools and economy of tourism sector in present era“. Као посебне области интересовања истиче међународну економију, економику пољопривреде и економску политику. Објавио је преко 35 радова међу којима је највише оних у часописима међународног значаја.