Дејан Чупић

Aсистент на Универзитету Metropolitan.

Тренутно ради као шеф рачуноводства у ОШ “Десанка Максимовић“ у Чокоту код Ниша.

Ангажован је на два велика пројекта које финансирају Европска унија и шведска агенција SIDA. Председник je Aктива шефова рачуноводства основних и средњих школа у Нишу. Председник је и Агро-туристичко еколошког удружења „За Јелашницу“ из Јелашнице.