Иван Цветановић

Адвокат

У Економској школи у Нишу као носилац Вукове дипломе изабран за ученика генерације 2006. године; На Правном факултету Универзитета у Нишу стекао звање дипломирани правник – мастер правник.

Положио правосудни испит у Београду и адвокатски испит пред комисијом Адвокатске коморе у Нишу. Уписан у именик адвоката Адвокатске коморе у Нишу 25.маја 2017. године, од када ради у својој адвокатској канцеларији у Нишу.

Члан Великог народног оркестра Студентског културног центра у Нишу и оснивач и члан „Идеал“ бенда.