Награђени ученици без изостанака

Дана 7.12.2023. помоћница директора Словија Глигоријевић наградила је ученике Економске школе примерног владања, без изостанака.