Бојан Крстић

????????????????????????????????????

Датум и место рођења: 02.07.1972., Ниш, Србија

Образовање (www.bojankrstic.net):
Институција: Економски факултет, Ниш, 13.03.2006.
Диплома: Доктор економских наука, област Економика предузећа и менаџмент
Институција: Економски факултет, Ниш, 17.04.2001.
Диплома: Магистар економских наука, област Економика предузећа
Институција: Економски факултет, Ниш, 29.09.1996.
Диплома: Дипломирани економиста

Радно искуство (www.bojankrstic.net):
1997-2000. – Економски факултет у Нишу, асистент приправник
2001-2005. – Економски факултет у Нишу, асистент
2006– 2011. Економски факултет у Нишу, доцент

Садашња позиција: Економски факултет у Нишу, редовни професор

Пројекти (www.bojankrstic.net):
• Од 2011-2014. – руководилац на пројекту „Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора
умрежавањем компетенција у процесу европских интеграција Србије“ финансираном од стране Министарства за просвету, науку и
технолошки развој , Републике Србије
• Од 2006-2010. – истраживач на пројекту „Развијање конкурентске предности у Србији у
условима европских интеграција“ финансираном од стране Министарства за науку и технологију
• 2005. – предавач на инструктивним семинарима плану организованим од стране Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа
• 2001-2005. – истраживач на макро-пројекту “Економска ефикасност стратегија развоја предузећа тржишне привреде-могућности и начини унапређења” финансираном од стране Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије (број 1406)
• 1997-2000. – члан тима за процену вредности капитала предузећа при Институту за економска истраживања Економског факултета у Нишу
• 1996-2000. – истраживач на макро-пројекту “Управљање трансформацијом предузећа” финансираном од стране Министарства за науку и технологију