Драган Петровић

Редовни професор Економског факултета у Нишу.

Основнe студије завршио је 1995. године као најбољи студент Економског факултета Универзитета у Нишу у школској 1994/95. години.  Магистарске студије је завршио на Економском факултету у Београду 2000, док је докторску дисертацију одбранио на Економском факултету Универзитета у Нишу 2006. године.  У звање редовног професора изабран је 2016. године за ужу научну област Општа економска теорија. Према акредитованом програму студија на Економском факултету Универзитета у Нишу поред предмета Основи економије и Политичкa економијa јавног управљања на основним академским студијама, распоређен је за извођење наставе на предметима Методологија економских наука на мастер студијама, као и Методологија нучног истраживања на докторским академским студијама.

Као аутор или коаутор објавио је више уџбеника и монографија. Публиковао је радове у научно-стручним часописима међународног или националног значаја, и имао активно учешће на научним скуповима домаћег и међународног карактера. Учествовао је у реализацији већег броја научних пројеката у земљи и иностранству. Активно је партиципирао у раду органа и тела Факултета и Универзитета у Нишу. Тренутно је члан Комитета за професионалну етику Универзитета у Нишу и шеф Катедре за Општу економску теорију.