Снежана Радукић

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Редовни професор Економског факултета Универзитета у Нишу

Рођена је 1975. године у Нишу. Основну и средњу Економску школу завршила је у Нишу. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Нишу 1998. године. За време студирања проглашавана је најбољим студентом I, II, III и IV године Економског факултета и као најбољи дипломирани студент Економског факултета за 1998. годину добила је повељу Универзитета у Нишу. Такође, добитник је и награде Савеза рачуновођа Србије. У току студирања била је стипендиста града Ниша.

Магистрирала је 2003. године на Економском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију под називом: Утицај заштите животне средине на политику цена производа одбранила је 2009. године на Економском факултету у Нишу.

Од 2000. године ради на Економском факултету у Нишу, а 2019. године изабрана је у звање редовни професор за ужу научну област Микроекономија (предмети: Теорија и политика цена и Микроекономија). На мастер академским студијама је наставник на предметима Економија одрживог развоја и Политика заштите конкуренције, а на докторским академским студијама на предмету Савремена тржишта.

Учествовала је на више међународних научних скупова, семинара и радионица у земљи и иностранству. Објавила је уџбеник, четири монографије и преко сто радова у часописима и зборницима радова са научних скупова међународног и националног значаја. Члан је Друштва економиста Ниша. Од 1999. године је истраживач на пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Проглашена је за Лидера у области одрживог развоја и животне средине 2007. године у оквиру пројекта холандске владе од стране невладине организације Амбасадори животне средине. Била је ментор групи студената у реализацији пројекта Допринос академаца развоју – ДАР Економског факултета у Нишу у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом Југ 2017. године.