Сузана Стефановић

Рођена је 28.11.1968. године у Нишу. Основне студије завршила је на Економском факултету у Нишу 1992. године, а магистарске студије 1998. године на Економском факултету у Београду, одбранивши магистарски рад Управљање набавном функцијом у развојној стратегији производног предузећа. Докторску дисертацију Стратегије кооперације произвођача и добављача у управљању ланцем снабдевања, одбранила је 2005. године на Економском факултету у Нишу. Радни однос на Економском факултету у Нишу засновала је 1994. године, у звању асистента-приправника на предмету Планирање и развојна политика предузећа. За асистента на Факултету изабрана је 1999. године, за доцента 2006, за ванредног професора 2011, а за редовног професора 2016. године, за ужу научну област Пословно управљање. Изводи наставу на предметима: Планирање и политика предузећа и Стратегијски менаџмент на основним академским студијама, Стратегија раста и развоја предузећа и Менаџмент малих и средњих предузећа на мастер академским студијама, као и Стратегије производње умрежених предузећа на докторским академским студијама. Као аутор и коаутор објавила је 2 научне монографије националног значаја. Публиковала је бројне радове у домаћим и међународним часописима, тематским и зборницима радова са домаћих и међународних конференција. Учествовала је на 3 пројекта Министарства науке Републике Србије, на 3 међународна TEMPUS пројекта, на пројектима које је реализовао Економски факултет у Нишу, као и на пројектима домаћих и међународних организација (USAID, EBRD, UNHABITAT, PROTECTA, LEDIB). Као локални консултант, 2007. године учествовала је на пројекту израде Стратегије развоја града Ниша, а 2009. на пројекту ревизије Стратегије за период 2009-2020. и изради Оперативног програма за имплементацију Стратегије развоја Града Ниша од 2009-2011. Реализовала је студијске боравке у Кракову и Жешову (Пољска) и на ESC – Пословној школи у Клермон Ферану (Француска), у оквиру TEMPUS пројеката, као и у Болоњи и Венецији (Италија), у оквиру пројекта израде Стратегије развоја Града Ниша.