Мирјана Јемовић

mirjana.jemovic

Име и презиме Мирјана Јемовић
датум рођења 27.08.1983.
место рођења Ниш, Република Србија
држављанство Српско

Контакт

Адреса Економски факултет
Трг краља Александра 11
18000 Ниш, Србија
Кабинет V-9, телефон: 018/528-692
Консултације предмети: Банкарски менаџмент, Финансијски систем и финансијске институције, Финансијска тржишта
термин: среда 10-12 сати
емаил mirjana.jemovic@eknfak.ni.ac.rs

Образовање

година звање институција
2007 Дипломирани економиста Економски факултет Универзитет у Нишу
2010 Мастер економиста Економски факултет Универзитет у Нишу
Тренутно Студент докторских студија Економски факултет Универзитет у Нишу

Радно искуство

период позиција послодавац
2008 -данас Асистент Економски факултет у Нишу
2007-2008 Књиговодствени послови Победа МИТ доо

Личне способности и вештине

страни језици енглески, италијански
рад на рачунару Ms Office Pack, SQL, Internet
остале вештине
Кључне квалификације:
Aнализа финансијских извештаја финансијских институција (банкарских и небанкарских), мерење и оцена перформанси банке, управљање ризицима у банкарству, анализа перформанси финансијских тржишта, познавање регулативе финансијксих институција