Снежана Радукић

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Датум и место рођења: 09.04.1975. год., Ниш
Држављанство: Србија

Образовање: Магистар економских наука (2003)
Радно искуство: Асистент на Економском факултету у Нишу
Садашња позиција: Асистент на предмету Теорија и политика цена и Микроекономија

Вештине: Познавање енглеског и руског језика.
Познавање рада на рачунару.

Наставничка активност: Вежбе из предмета Теорија и политика цена и Микроекономија

Чланство у професионалним удружењима: Члан Друштва економиста Ниша

Учешће на пројектима у земљи:
• Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије: “Стратегија, политика и систем спољноекономских односа Србије” бр. 06М05 (1999-2000); “Специфичности транзиције привреде Србије” бр. 1415 (2002).
• Центар за развој грађанског друштва “Протецта” пројекат под називом “Оцена припремљености предузећа јужне Србије за приватизацију и реструктурирање уз учешће стратешких партнера” (2002).
• Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије “Побољшање макро и микроекономске конкурентности привреде Србије у процесу прикључивања Европској унији” бр. 149059 (2006-2009).

Учешће на међународним пројектима:
Научно и стручно усавршавање у иностранству:
• American Studies Seminar u Solunu, Grčka (2002. i 2004. године).
• четири wорксхоп-а у организацији FNEGE – Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises u okviru RESEGE programa (South East European Network for Management Education) и то: у септембру 2003. године у Београду, Србија и Црна Гора, на тему: “Модерне тенденције у маркетингу”, у новембру 2003. у Букурешту, Румунија, на тему: “Финансијска тржишта”, у априлу 2005. у Кишињеву, Молдавија, на тему: “Комуникациона ситуација као педагошко средство менаџмент курса” и у јуну 2005. у Темишвару, Румунија, на тему: “Финансирање међународне трговине и финансирање раста компанија”.

Кључне квалификације:
Главна поља интересовања су: микроекономија и заштита животне средине.
Поред одбрањене магистарске тезе, објавила је две монографије и 41 рад у часописима и зборницима радова са научних скупова међународног и националног значаја.