Доц. др Младен Живковић

Доцент на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу.

За постигнути успех током студија награђиван је од града Ниша као најбољи студент Универзитета у Нишу за 2007, 2008. и 2009. годину.

Докторску дисертацију под називом Ефекти вибрационог и изометријског тренинга на параметре експлозивне снаге одбранио је 2014. године.

На Факултету спорта и физичког васпитања је радио као асистент на предмету Антропомоторика, а онда и на премету Методика моторичког учења и контроле. У звање доцента, за ужу научну област Научне дисциплине у спорту и физичком васпитању, је изабран 2015. године.

Аутор је већег броја радова објављених у међународним и националним научним часописима.