Настава

 Школа ради у школској згради са још две школе: Трговинском и Угоститељско-туристичком школом. Двориште је заједничко, од чега Економска школа користи северни део.

У згради постоје и две сале за физичко васпитање, које такође користе све три школе. Већа фискултурна сала је реновирана средствима Управе за образовање, спорт и културу.

У делу зграде Трговачке школе лоцирана је и заједничка библиотека.

esn

Економска Школа Ниш

Истурена одељења Економске школе У Дољевцу раде у заједничкој згради са ОШ Вук Караџић, у поподневној смени током целе школске године.

У прошлој школској години успели смо да обновимо расвету у учионицама и рестаурирамо школске табле.

Иначе, наша школа врло тесно сарађује са СО Дољевац о чему сведочи: коришћење сале за приредбе, извесне донације и награде нашим ученицима, као и учешће наших ученика у прославама значајних датума овог краја.

Школа у Нишу ради у две смене, а у Дољевцу само у другој смени (по подне).

bankarski_kabinet

Банкарски службеник – кабинет

Распоред часова редовне наставе израђују наставници математике до 1.септембра за наставну годину. Настојимо да се ученици оптимално равномерно дневно оптерете наставним обавезама.

Час одељењског старешине и одељењске заједнице су саставни део распореда часова редовне наставе.

Распоред часова допунске и додатне наставе , као и часова одељењског старешине и одљењске заједнице израђује педагог школе и саставни је део распореда часова редовне наставе. Евиденција одељењске заједнице и одељењског старешине води се у Књизи евиденције редовне наставе, а допунске и додатне наставе у Књизи евиденције осталих ваннаставних активности.

Часови изборних предмета уклопљени су у распоред часова редовне наставе.

Слободне активности и додатне наставе се одвијају периодично ( двонедељно) ,због природе активности и потреба програма. Распоред одређују задужени наставници а евиденцију воде у посебној Књизи евиденције осталих ваннаставних активности.

Редовна сатница звоњења примењује се стално када је у питању редовна настава, осим у изузетним ситуацијама када је на снази скраћена сатница звоњења.