Слађана Радојловић

Слађана Радојловић је завршила Економски факултет у Нишу 1990. године. Носилац је Вукове дипломе у средњој Економској школи у Нишу, а такође и проглашена ђаком генерације у истој. Ради као наставник у овој школи од 1993. године. Предаје два стручна предмета: Основе економије и Банкарску обуку. Наставу држи у виртуелној банци, користећи у раду  оригинални банкарски софтвер PEXIM. Уз помоћ овог софтвера обучава ученике  отварању  текућих рачуна, одобравању кредита физичким и правним лицима, куповини и продаји хартија од вредности, односно обављању свих пословних операција које се обављају  и  реалним банкама.

Током свог рада стекла је два звања,  педагошког саветника и  самосталног педагошког саветника, као и кредитног аналитичара 1. нивоа које је стекла у Народној банци Србије. Из Основа економије је остварила као ментор три друга места на републичким такмичењима из овог предмета и једно прво, у оквиру пројеката једно друго и једно треће место на националном нивоу и два прва и два друга места на регионалним такмичењима, такође у оквору пројеката намењених развоју образовања:

Добитник је  Светосавске награде Филозофског факултета у Нишу за најбољу методичку припрему (треће место) 2019. године. Добитник је  признања Најбољи едукатори Србије (једна од 10 најбољих наставника за 2018. годину Удружења за подстицање предузетништва Живојин Мишић уз подршку и жирирање Министарства просвете и Истраживачке станице Петница. Члан је комисије за лиценцу наставника економских школа у Србији испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Са ученицима и колегама је оформила ученичку компанију Naissa Consulting која нуди идеје за развој Ниша, региона и целе Србије, а које су засноване на компаративним предностима наше земље. Једна од идеја је награђена другим местом на националном нивоу. Награђене пројекте за развој Србије ученичке компаније Naissa Consulting са ђацима и колегиницама представила је у Привредној комори Србије. Са награђеним пројектима ученика је упознала премијера Републике Србије. Њена жеља је да град добије пројекте на којима је радила са својим ђацима, а који би покренули привредни раст и развој региона и смањили незапосленост.

Поносна је што је била ђак Економске школе у Нишу. Истиче да је у њој стекла много знања и развила љубав према економији.

Лични едукативни сајт.