Економски техничар

МАТУРСКИ ИСПИТ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА РАЧУНОВОДСТВО

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА СТАТИСТИКА

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА МАРКЕТИНГ

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА

ПРИМЕР МАТУРСКОГ ИСПИТНОГ ПИТАЊА – ПОНУДА И ТРАЖЊА

Економски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Економски техничар

разговор2

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Смер економски техничар стиче стручна знања из области економије, организације и менаџмента предузећа, а послови на којима може да се ради су послови из области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови маркетинга и остало. Сем стручног образовања ученици стичу и широко опште образовање. По завршетку четворогодишњег школовања ученици имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама. Специфичност овог смера је рад у виртуелном предузећу, у оквиру предмета економско пословање, који омогућава симулацију рада предузећа од његовог формирања, преко обављања свакодневних послова из области набавке, продаје, маркетинга и рачуноводства. У склопу овог предмета ученици могу да примене стечена теориска знања на конкретном предузећу, уз коришћење електронске евиденције и оригиналне документације. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег образовања.

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама