Економски техничар

МАТУРСКИ ИСПИТ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА РАЧУНОВОДСТВО

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА СТАТИСТИКА

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА МАРКЕТИНГ

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

МАТУРСКА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА

ПРИМЕР МАТУРСКОГ ИСПИТНОГ ПИТАЊА – ПОНУДА И ТРАЖЊА

Економски техничар

Подручје рада: Економија, право и администрација
Област: Економија
Образовни профил: Економски техничар

 

разговор2

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР је основни, најстарији и најбројнији профил у Економској школи у Нишу. У оквиру овог образовног профила наставним планом ипрограмом су предвиђени предмети којима се стичу знања и вештине из свихекономских области. Овај профил оспособљава ученике закњиговодствене и рачуноводственепослове, послове маркетинга, финансија, менаџмета и сл. Стичући сва ова знања и вештине ученици су оспособљени за  запослење у различитим гранама привреде, било да је то банка, осигурање, књиговодствене агенције, или трговачка, туристичка и угоститељска привредна друштва.

Oд другог разреда у оквиру овог образовног профила ученици обављају и блок наставу у привредним друштвима. Циљ блок наставе је провера стечених знања о рачуноводственим пословима у пракси и повезивање теорије са праксом.

Кроз разне општеобразовне предмете ученици стичу и проширују постојећа општа знања и културу. Активна употреба рачунара у настави им омогућава да на радним местима брзо и ефикасно обављају послове.

Осим могућности запослења након завршеног четворогодишњег образовања, овај образовни профил нуди и добро предзнање за наставак школовања и упис основних академских и струкових студија на разичитим факултетима.

Структура општеобразовних и стручних предмета по годинама

3